「Euro」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Ĕu-nguòng chit ia̍h khì Euro
'''Euro''', iâ huăk-ĭk có̤ '''Ĕu-nguòng''' (歐元) hĕ̤k-ciā '''Ĕu-lò̤''' (歐羅), sê [[Ĕu-ciŭ Lièng-mèng]] gì guók-gă huák-hèng gì huák-dêng huó-bê.
 
== Ngiê-dāu lièng-giék ==