「Ngiĕk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Ngiĕk''' (鎳) sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k, iâ sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. {{Ciŭ-gĭ-biēu}} Category:Huá-hŏk nguòng-só
 
[[File:Nickel chunk.jpg|thumb|right|200px|Ngiĕk]]
'''Ngiĕk''' (鎳) sê siŏh cṳ̄ng [[gĭng-sṳ̆k]], iâ sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]].
 
匿名使用者