「Liù-uòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Liù''' (硫) iâ hô̤ lā̤ '''liù-uòng''' (硫黃), sê siŏh cṳ̄ng hĭ-gĭng-sṳ̆k nguòng-só. {{Ciŭ-gĭ-biēu}} Category:Huá-hŏk...)
 
[[File:Sulfur-sample.jpg|thumb|right|200px|Liù-uòng]]
'''Liù''' (硫) iâ hô̤ lā̤ '''liù-uòng''' (硫黃), sê siŏh cṳ̄ng [[hĭ-gĭng-sṳ̆k]] [[huá-hŏk nguòng-só|nguòng-só]].
 
匿名使用者