Īng-lĭk Huòng-dá̤ (永曆皇帝, 1623 n. 11 ng. 1 h. - 1662 n. 6 ng. 1 h.), miàng Ciŏ Iù-lòng (朱由榔), sê Nàng-mìng gì siŏh ciáh huòng-dá̤, 1646 nièng gáu 1662 nièng câi-ôi. Ĭ iâ sê siŏh ciáh sáng Gĭ-dók-gáu gì huòng-dá̤.

Ĭ nguòng-lài sê Mìng-dièu gì Gié Uòng (桂王), găk 1646 nièng diŏh Guōng-dĕ̤ngDiêu-kéng dĕng-gĭ. 1661 niêng, ĭ ké̤ṳk Muāng-chĭng páh suŏ, cāu kó̤ Miēng-diêng. Bók-guó mò̤-niŏh-òng Miēng-diêng guók-uòng ké̤ṳk nè̤ng tài sī, ĭ ké̤ṳk hī ciáh chuâng-ôi-ciā niăh kī lì gău ké̤ṳk Muāng-chĭng. Dâ̤ nê nièng, ké̤ṳk Ngù Săng-gié diŏh Hùng-nàng tài sī.