Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ù-cŭng-gáu (無宗教), sê gōng siŏh-ciáh nè̤ng mò̤ hông gó-dêng gì cŭng-gáu, ng sṳ̆k-ṳ̀ nêng-hò̤ siŏh-ciáh cŭng-gáu cū-cék.