Ìng-mìng (人民) sê nè̤ng gì cĭk-hăk. Ék-buăng gōng, dêu diŏh dè̤ng siŏh ciéh guók-gă hĕ̤k siŏh dó̤i dê-kṳ̆, hiōng-iū ék-dêng gun-lê gì nè̤ng gì cĭk-hăk gáiu-siàng cī ciéh guók-gă hē̤k dê-kṳ̆ gì ìng-mìng. Ìng ciā cê biēu-mìng sṳ̆k diŏh cī bĭk cĭk-hăk gì gó̤-tā̤ sê nè̤ng, nâ mìng biēu-sê sṳ̆k diŏh ciā cĭk-hăk gì gó̤-tā̤ ṳ̆ng-iū gì guòng-lê gâe̤ng sìng-dák gì ngiê-ô.