Â-dìng câng (下陳站, dê-tiék câng diē-sié siā gì sê „厚庭“) sê Hók-ciŭ dê-tiék 2 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Mìng-âu-gâing Kuŏ-gié Dĕ̤ng-lô (科技東路) gâe̤ng Gŏ̤-sĭng Dâi-dô̤ (高新大道) diô-kāu gì â-dā̤. Â-dìng câng găk 2019 nièng 4 nguŏk 26 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi.

Â-dìng câng