Uŏk-nàng Gê̤ṳng-huò-guók

Uŏk-nàng Gê̤ṳng-huò-guók (越南共和國, Uŏk-nàng-ngṳ̄: Việt Nam Cộng Hòa) sê Uŏk-nàng lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh gê̤ṳng-huò-guók. Găk Uŏk-nàng nàng-buô, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ Nàng-uŏk. 1955 nièng gióng-lĭk. Mò̤-niŏh-òng huák-sĕng Uŏk-nàng Ciéng-cĕng, gâe̤ng Báe̤k-huŏng gì Uŏk-nàng Mìng-ciō Gê̤ṳng-huò-guók (Báe̤k-uŏk) páh kī lì. 1975 nièng, ké̤ṳk Báe̤k-uŏk miĕk lâi, siū-dŭ Chà-góng iâ ké̤ṳk Báe̤k-uŏk gāi-miàng hô̤ lā̤ Hù Cé-mìng Chê.