Tiĕng-cĭng Dâi-hŏk
天津大學
TJU Gate.JPG
Sìng-lĭk Sì-găng 1895 nièng
Gāng-chĭng Tiĕng-dâi
Hŏk-hâiu Dê-cī Dṳ̆ng-guók Tiĕng-cĭng

Tiĕng-cĭng Dâi-hŏkDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dâi-hŏk, găk Tiĕng-cĭngNàng-kăi-kṳ̆. Ciā dâi-hŏk găk 1895 nièng sìng-lĭk, có̤i cā miàng-cê hô̤ lā̤ Báe̤k-iòng Dâi-hŏk. 1951 nièng, gāi miàng Tiĕng-cĭng Dâi-hŏk.