Tūng-ék Sĭng-lò̤

(Iù Tūng-ék Sĭng-lò̤ Uòng-dièu dêng-hióng lì gì)

Tūng-ék Sĭng-lò̤ (統一新羅) sê Sĭng-lò̤ găk 668 nièng miĕk Gŏ̤-guó-là̤ ī-hâiu gì siŏh ciáh sì-gĭ.