?
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Cnidaria
gŏng: Scyphozoa
ā-gŏng: Discomedusae
mŭk: Rhizostomae
kuŏ: Rhizostomatidae
sṳ̆k: Rhopilema
cṳ̄ng: R. esculentum
Hŏk-miàng
Rhopilema esculentum
Kishinouye, 1891 [1]
ê-miàng[1]
  • Rhopilema asamushi Uchida, 1927

(蚱) sê siŏh cṳ̄ng sĕng-uăk diŏh hāi diē-sié gì kiŏng-diòng dông-ŭk, chă-bók-dŏ̤ ciòng sié-gái gì hāi diē-sié dŭ â̤ tō̤ diŏh. Sìng-nièng gì tá hìng-câung chiông cṳ̆ng, ô â̤ hŭng-bé gă-câung-ŭk (gó-chṳ̄ găk Ĭng-ngṳ̄ tá giéu lō̤ "jellyfish") gì puòi lì bō̤-hô̤ nô̤i-buô gì giék-gáiu. Tá sĭng-tā̤ â-dāu ô chiŭ-chiŭ, ô dŭk, sêng-cé â̤ táu sī bĕk gì dông-ŭk.

Duâi-buô-hông tá dŭ mâ̤ siù-cūi, nâ â̤ mâing-mâing piĕu diŏh cūi lā̤, kĕk chiŭ-chiŭ niăh nó̤h siăh. Tá kuók-huăk hŭ-căk gì nō̤ gâe̤ng gāng-gáuk ké-guăng, gó-chṳ̄ iēng-huá chók sìng-gĭng hiê-tūng lì gāng-dĭ chié-kék. Sìng-nièng gì tá, sĭng-tā̤ ô 94–98% dŭ sê cūi.

Tá gì puòi â̤ siăh gì.

  1. 1.0 1.1 模板:Cite WoRMS