Stavropol Biĕng-giŏng-kṳ̆

Stavropol Biĕng-giŏng-kṳ̆Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì siŏh ciáh biĕng-giŏng-kṳ̆.

Stavropol Biĕng-giŏng-kṳ̆
Ставропольский край
—  Biĕng-giŏng-kṳ̆  —
Stavropol Biĕng-giŏng-kṳ̆ gì gì
Stavropol Biĕng-giŏng-kṳ̆ gì hŭi-ciŏng
Hŭi-ciŏng
gì ôi-dé
Guók-gă  Ngò̤-lò̤-sṳ̆
Siū-hū Stavropol