Silicon ValleyMī-guók California Santa Clara Gông gì siŏh ciáh dê-huŏng, sié-gái siông cêng sâ̤ gì gŏ̤-kuŏ-gê kié-ngiĕk siék diŏh cŭ-uái.