Siông Ŭng

Siông Ŭng (尚溫, 1784 n. 4 ng. 25 h. - 1802 n. 8 ng. 8 h.) sê Liù-giù-guók gì dâ̤ 24 dâi guók-uòng, 1795 nièng gáu 1802 nièng câi-ôi.

Ĭ sê sié-cṳ̄ Siông Diĕk gì giāng, iâ sê guók-uòng Siông Mŭk gì sŏng. 1795 nièng, Siông Mŭk bâng-sī, iù ĭ lì ciék-băng. Câi-ôi gì sèng-âu, huák-diēng Liù-giù gì gáu-ṳ̆k. 1802 nièng ĭng-ôi tiĕng-huă bâng-sī, ĭ gì giāng Siông Sìng ciék-băng.