Sĭng-săng (先生) iâ hô̤ lā̤ gáu-sṳ̆ (教師), sê ciŏng-muòng gá-cṳ̆ gì siŏh cṳ̄ng cék-ngiĕk. Găh dâi-hŏk diē-sié, sĭng-săng ô gáu-sêu, hó-gáu-sêu, cô-lī-gáu-sêu, gōng-sṳ̆, cô-gáu dēng dēng gì cék-chĭng (職稱).

siēu-hŏk sĭng-săng

Gái káng Siŭ-gāi