Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Săng

Săng (Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông ) sê cī gâe̤ng bàng-dê bău-ùi, bī biĕng-dău ô ciók-dó̤i gèng-dô gì dê-huŏng.