Să-huăng (唦噃, Ĭng-ngṳ̄: Rock Hyrax, Cape hyrax) sê Dà̤-tó-sṳ̆k mì-ék gì siŏh ciáh cṳ̄ng, gâe̤ng sū-iū Dà̤-tó-mŭkDông-ŭk‎ siŏh iông, ĭ ô duāng-siēu gì Ngê gâe̤ng muōi-bă. Să-huăng diŏh nàng hĭ iâ hô̤ lā̤ Dassie. Să-huăng diŏh Iù-tái-gáu Gô-iók Séng-gĭng sê "Mâ̤ Táh-gáik gì Dông-ŭk".

Să-huăng.
Să-huăng.