Sùi Iòng-dá̤ (隋煬帝, 569 n. - 618 n. 4 ng. 11 h.), miàng Iòng Guōng (楊廣), sê Sùi-dièu gì dâ̤ 2 ciáh huòng-dá̤, 604 nièng gáu 618 nièng câi-ôi, Nièng-hô̤ Dâi-ngiĕk (大業). Ĭ sê Sùi Ùng-dá̤ gì dâ̤ 2 ciáh giāng.

Sùi Iòng-dá̤