Sóng Sìng-cŭng (宋神宗, 1048 n. - 1085 n.), miàng Diêu É̤ṳk (趙頊), sê Sóng-dièu gì siŏh ciáh huòng-dá̤. 1067 nièng gáu 1085 nièng câi-ôi. Ĭ câi-ôi gì sèng-âu, ciĕ-tì Uòng Ăng-sĭk có̤ gāi-gáik.

Sóng Sìng-cŭng