Sêu-nìng

(Iù Sêu-nìng-gâing dêng-hióng lì gì)

Sêu-nìng-gâing (壽寧縣) sê Nìng-dáik â-dā̤ gì siŏh bĭh gâing.

Sêu-nìng diŏh Nìng-dáik gì ôi-dé

Sêu-nìng-gâing gì nè̤ng ô gì gōng Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄Hók-ăng-uâ, iâ ô gì nè̤ng gōng Ngù-ngṳ̄.