Séng-sék(信息) sê siŏh cṳ̄ng tiŭ-chiông gì gái-niêng, â̤ dé̤ṳng cī siăng-ĭng, dù-piéng, ŭng-dô, tā̤-cék, ngàng-sáik dēng dēng iā sâ̤ nó̤h piăng-âu gì é-ngiê.