Nobel Huò-bìng Ciōng

(Iù Nobel Huò-bìng-ciōng dêng-hióng lì gì)

Nobel Huò-bìng CiōngNobel Ciōng diē-sié gì siŏh cṳ̄ng, ciōng ké̤ṳk dó̤i sié-gái huò-bìng ô duâi gì góng-hióng gì nè̤ng.

Nobel Huò-bìng Ciōng