Nobel Ùng-hŏk Ciōng

(Iù Nobel Ùng-hŏk-ciōng dêng-hióng lì gì)

Nobel Ùng-hŏk CiōngNobel Ciōng diē-sié gì siŏh cṳ̄ng, ciōng ké̤ṳk dó̤i sié-gái ùng-hŏk ô duâi gì góng-hióng gì nè̤ng.