Nguāi (我) sê Hók-ciŭ-uâ diē-sié ìng-chĭng dâi-sṳ̀dăng-só dâ̤ 1 ìng-chĭng hìng-sék. Diŏh Diòng-lŏ̤h, ciā sṳ̀ tĕ̤k „ngūi“.

Nguāi gì hók-só hìng-sék sê nē̤ng-gă.

Gái káng

Siŭ-gāi