拍開主菜單

Wikipedia β

Nguòng-bō̤

Nguòng-bō̤ (元寶) kō̤-nèng sê cī:

  1. Siŏh cṳ̄ng cièng-cāi, chăng-kō̤ Cièng-cāi.
  2. Gô-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng cièng, chăng-kō̤ Nguòng-bō̤ (cièng).


Disambig.svg
Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.