Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ngṳ̆k-chó̤i, sê cī muōng-sáung hūi-miĕk cê-gă iâ ng-kó̤ ūi-ké̤ṳk giù-ciòng (委曲求全) gì hèng-ùi.