Ngāng-giáng (眼鏡) sê siŏh cṳ̄ng giēu-céng hĕ̤k-ciā bō̤-hô mĕ̤k-ciŭtáu-giáng. Ngāng-giáng buōng gê̤ṳng-sê gâe̤ng uōng-sê lâng cṳ̄ng, huông-sê ngāng-giáng iâ hô̤ lā̤ huă-giáng.

Ngāng-giáng