Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ngāi

Ngāi (牙齒), iâ hô̤ lā̤ (齒) hĕ̤k-chiā chói-kī (喙齒/嘴齒), ĭ-hŏk mìng-chĭng hô̤ lā̤ ngà-chī (牙齒), siŏh chói diē-sié dò̤ lā̤ gâ nó̤h gì ké-guăng.