Nĕng-dáe̤k

Nĕng-dáe̤k (𬂌+⿱隹) sê cṳ̆-niòng-giāng gì siŏh cṳ̄ng nô̤i-ĭ (內衣), sê̤ṳng có̤i diē-sié, dò̤ lā̤ bō̤-hô (保護) nĕng-nĕng. Ék-buăng lì gōng cṳ̆-niòng-giāng huák-ṳ̆k(發育) chă-bók-dŏ̤ gì sèng-hâiu diŏh dái nĕng-dáe̤k.

Siŏh ciáh dái làng-sáik nĕng-dáe̤k gì cṳ̆-niòng-giāng

gái-káng修改