Nò̤-ŭi Uòng-guók
Norge
Noreg
Flag of Norway.svg Coat of arms of Norway.svg
hŭi-ciŏng
gáik-ngiòng: Alt for Norge (All for Norway)
guók-gŏ̤: Ja, vi elsker dette landet
Yes, we love this land
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Nò̤-ŭi gì sū-câi.
Nò̤-ŭi gì sū-câi.
Siū-dŭ Oslo
Có̤i duâi siàng-chê Oslo
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 385,207[1] km2 sié-gái dâ̤ 67th miàng
sì-kṳ̆ UTC+1
Ìng-mìng sĕng-huák
guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng 模板:Hlist
ìng-kēu
Céng-dê ùng-huá
céng-dê cié-dô Parliamentary democracy under constitutional monarchy
liāng-dô-ìng
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi Nò̤-ŭi krone
HDI 0.944(2014 nièng)
Guók-gă cṳ̆-lâiu
guók-gă dâi-hô̤ NO
guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā .no
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +47

Nò̤-ŭi (挪威, Nò̤-ŭi-ngṳ̄: Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg ) sê sié-gāi huák-dăk gì gĕ̤ng-ngiĕk-huá guók-gă. Ĭ ôi-dé găk Báe̤k-ĕu, báe̤k-buô sê Báe̤k-hāi. Nò̤-ŭi sê Ĕu-mèng gì sìng-uòng-guók.


Lĭk-sṳ̄修改

Gū-dâi修改

Gê̤ṳng-dâi修改

Hiêng-dâi修改

Siâ-huôi修改

Ìng-kēu修改

Ngṳ̄-ngiòng修改

Cŭng-gáu修改

Ùng-huá修改

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改

  1. Arealstatistics for Norway 2020. Kartverket, mapping directory for Norway. 2019-12-20 [2020-03-07] (Nò̤-ŭi-ùng). 
  2. Population, 2021-01-01. Statistics Norway. 2021-01-01 [2021-02-23] (Nò̤-ŭi-ùng).