Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Liêng-éng» (煉印), sê 1955 nièngMìng-kiŏk diêng-īng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改

  闽剧艺术片《炼印》 戏曲频道特别节目. 中国中央电视台, 中国网络电视台.