Lêng-hŏk (腎核), iâ hô̤ lā̤ lêng-kŏk, lêng-hŏk-cī (腎核子) hĕ̤k-ciā gŏ̤-uòng (睾丸), sê nàng-gái sĕng-sĭk-ké gì siŏh buô-hông, diō diŏh lêng-pă diē-sié, â̤ sāng-sĕng cĭng-cṳ̄.

Lêng-hŏk