Khayisan (Mùng-gū-ngṳ̄: ᠬᠠᠢᠰᠠᠨ, 1281 n. - 1311 n.), iâ hô̤ lā̤ Külüg Khan (ᠬᠥᠯᠥᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ) hĕ̤k-ciā Nguòng Ū-cŭng (元武宗), sê Mùng-gū Dá̤-guók gì siŏh ciáh Khan, iâ sê Nguòng-dièu gì siŏh ciáh huòng-dá̤. 1307 nièng gáu 1311 nièng câi-ôi.

Khayisan