Gŏ̤-là̤

(Iù Gŏ̤-là̤ Uòng-dièu dêng-hióng lì gì)

Gŏ̤-là̤(高麗, Dièu-siēng-ngṳ̄: 고려) sê Dièu-siēng buáng-dō̤ lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh uòng-dièu.