Gŏ̤-ké̤ṳk

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gŏ̤ (歌), cṳ̆-ngṳ̄ bô hô̤ gŏ̤-ké̤ṳk (歌曲), cêu-sê puói-hăk ciék-cáiu, suòng-lŭk[1][2] tì-sṳ̆k có̤ siăng, ciŏng buóh siōng gōng gì nó̤h chióng chók-lì gì ngiê-sŭk.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改

  1. 歌唱//大辞林 (日文). 
  2. 歌謡//大辞林 (日文).