Gṳ̆ng-nṳ̆k

(Iù Gĭ-nṳ̆k dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gṳ̆ng-nṳ̆k

Gṳ̆ng-nṳ̆k (筋肉), iâ hô̤ lā̤ Gĭ-nṳ̆k (肌肉), sê dông-ŭk sĭng-tā̤ diē-sié gì siŏh cṳ̄ng cū-cék.