Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gĭ-dók-dù (基督徒) sê dó̤i séng-hông Gĭ-dók-gáu gì nè̤ng gì chĭng-hŭ, iâ hô̤ lā̤ hông-gáu-gì (奉教其).

Gáu 2016 nièng 2 nguŏk, ciòng sié-gái ô 24 é 6 chiĕng-uâng nè̤ng séng hông-gáu[1].

Miàng-cê

Siŭ-gāi

Hông-gáu gì mâ̤ gōng cê-gă sê „hông-gáu gì“. Nâ â̤ gōng cê-gă séng Tiĕng-ciō-gáu, hĕ̤k-chiā gōng cê-gă séng Ià-sŭ-gáu (iâ gōng cê-gă séng Gĭ-dók-gáu). Mò̤ hông-gáu gì cá â̤ gōng „hông-gáu gì“.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

Siŭ-gāi
  1. 王新毅. 2016全球差传数据发布:基督徒人口24亿 福音未及之民21亿人数上升. 基督时报. 2016-03-04 [2019-10-03]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2019-10-03) (cmn). "全球74亿人口中,广泛的基督徒为24亿6千万,占全球人口33%,仍旧是全球最多的宗教人口(……)"