Gēng Gié-mâiu (耿繼茂, ? - 1671 n.) sê Muāng-chĭng sèng-âu gì dâ̤ 2 dâi gì Cêng-nàng-uòng (靖南王), ĭ sê dâ̤ 1 dâi Cêng-nàng-uòng Gēng Dê̤ṳng-mìng gì giāng.

Gēng Gié-mâiu