Diêng-dĕng

(Iù Diêng-guŏng dêng-hióng lì gì)

Diêng-dĕng (電燈) iâ hô̤ lā̤ diêng-guŏng (電光), sê cī kĕk tŭng-diêng lì huák-guŏng gì ciéu-mìng siék-bê.