Dièu-ciŭ-uâ (潮州話, Tiê-chiu-uē) sê Dièu-ciŭ gâe̤ng Dièu-Sángngṳ̄-ngiòng, sṳ̆k Mìng-nàng-uâ gì siŏh cṳ̄ng.

Dièu-ciŭ-uâ

Lĭk-sṳ̄ Siŭ-gāi

Ngiê-dāu lièng-giék Siŭ-gāi