Dê-lī cô̤-biĕu hiê-tūng

(Iù Dê-lī cô̤-biĕu dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dê-lī cô̤-biĕu hiê-tūng sê iù gĭng-dô gâe̤ng ūi-dô cū-siàng gì cô̤-biĕu-hiê, bô hô̤ lā̤ gĭng-ūi-dô (經緯度).