Dâing Mâiu-chék (鄧茂七, ? - 1449 n.), nguòng-lài miàng-cê hô̤ lā̤ Dâing Hùng (鄧雲), sê Mìng-dièu sèng-âu gì siŏh ciáh nùng-mìng-gŭng liāng-dô̤-ìng. Ĭ găk 1447 nièng diŏh Să-gâing cô̤-huāng, páh giâ Hók-gióng iā sâ̤ dê-huŏng. 1449 nièng, Mìng-dièu puái iā sâ̤ buô-dôi kó̤ páh ĭ, ĭ có̤i cṳ̄ng ciéng sī.