Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Să-gâing (沙縣) sê Săng-mìng-chê â-dā̤ guāng gì siŏh ciáh gâing.

Să-gâing siēu-siăh diŏh Dṳ̆ng-guók ciòng-guók iā chók-miàng.