Ciĕu-siàng

(Iù Ciĕu-siàng-kṳ̆ dêng-hióng lì gì)

Ciĕu-siàng-kṳ̆ (蕉城區) sê Nìng-dáik â-dā̤ gì siŏh ciáh kṳ̆, iâ sê Nìng-dáik-chê mì-ék gì siŏh ciáh kṳ̆. Hŭ-uái gì nè̤ng ô gì gōng Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄Hók-ăng-uâ.

Ciĕu-siàng diŏh Nìng-dáik gì ôi-dé