Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cāi-piéu

Cāi-piéu(紙票) iâ hô̤ lā̤ cièng-piéu(錢票), piéu(票) hĕ̤k-ciā cāi-bê(紙幣), sê siŏh cṳ̄ng céng-hū kĕk cāi éng gì cièng.

Gái Káng Siŭ-gāi