Káh-dièu-bŏng

guăng-hiê mâ̤ ngài, hĕ̤k-ciā iā sèu káh-dièu diŏh siŏh dŏi gì nè̤ng
(Iù Bèng-iū dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Káh-dièu-bŏng (客佻幫) iâ hô̤ lā̤ bèng-iū (朋友), sê cī mò̤ chĭng-chék guăng-hiê, dáng-sê guăng-hiê mâ̤ ngài gì nè̤ng; hĕ̤k-ciā gōng, sê iā sèu káh-dièu diŏh siŏh dŏi gì nè̤ng.