Ankara (Tū-ī-gì-ngṳ̄: Ankara) sê Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók gì siū-dŭ. Ankara sê Tū-ī-gì gì céng-dê dṳ̆ng-sĭng, iā sê Tū-ī-gì gì lĭk-sṳ̄ ùng-huá miàng siàng, ô săng chiĕng gūi nièng gì lĭk-sṳ̄

Ankara.
Anıtkabir 3 Kasım 2007 (2).JPG

Lĭk-sṳ̄修改

Hèng-céng Dăng-ôi修改

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu修改

Gĭng-cá̤修改

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng修改

Ngiê-sŭk修改

Lṳ̄-iù修改

Gáu-ṳ̆k修改

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Ankara