Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


,也號𡅏貨幣,是敆蜀隻特別其國家或者經濟體裏勢會嗵做物資等價交換其蜀種特殊商品