Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


里斯本

里斯本葡萄牙語:Lisboa)是葡萄牙其首都。里斯本是葡萄牙其政治中心,也是葡萄牙其歷史文化名城,有三千幾年其歷史。

歷史修改

行政單位修改

地理共氣候修改

 
風景

經濟修改

文化語言修改

藝術修改

旅遊修改

教育修改

維基共享有相關檔案:里斯本