討論:Ó̤-ciŭ

新增話題
進行的討論

Cuòi ciáh ô-mê? Sióng â-dā̤ gì gōng-gāi ùng-cê du páh ng giéng gŏ̤? Gnudoyng ké̤ṳk nguāi káng ciáng code dâng gah diē-nē̤, sông chiū bong nguāi gui ciáng lâ... Chbu 13:49, 7 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

Nguāi giéng mò̤ dâng a? @_@''' --GnuDoyng 14:45, 7 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

"Ó̤-ciŭ" = Australia gó sê = Oceania? *><*'''

Oceania sê Duâi Iòng Ciu, Australia sê Ô̤-ciu.Chbu 15:03, 7 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

Dái go̤ dái go̤, nguāi dṳ̆ng-hŏk ŏ̤h gì dê-lī ciòng-buô mâ̤ gé go̤, â̤-cái kó̤ sī... --GnuDoyng 15:56, 7 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

修改

Guăng. --GnuDoyng 04:19, 9 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

返回 "Ó̤-ciŭ" 頁面。